Játékszabályok

§1 Egy felhasználói fiók játékosonként

Minden játékosnak csak egy fiókja lehet világonként, kivéve a fiók-helyettesítőé. Tilos más játékossal megosztanod a jelszavad. Másodfiók vitele tilos, még aktív internetmegosztással is.

Példák:

 • Egy másik fiók jelszavának ismerete, tárolása, elkérése teljes mértékben tiltott. Ha egy másik játékos megadja neked a jelszavát, azonnal jelentened kell, különben saját fiókod kerül zárolás alá. Ahhoz hogy más fiókba belépj, helyettesítővé kell válnod.
 • A könnyített és a speed világok kivételével engedélyezett több embernek együtt vinni egy fiókot, abban az esetben, ha a helyettesítést kivéve nem lépnek be egy másik fiókba sem azon a világon.
 • Ha nem vagy biztos abban, hogy kell a fiókot legálisan dual/trial fiókká alakítani, akkor a FÓRUMBAN megtekintheted a leírást.
 • Szigorúan tilos más játékost erőszakkal rávenni arra, hogy engedjen be a fiókjába. Minden belépési/feltörési kísérletet a rendszer rögzít, és szigorú büntetést von maga után.
 • Tilos más jelszavának találgatása és feltörése. Kérünk, olyan jelszót válassz, amit nehéz kitalálni.
 • Tilos más fiókjával játszani, amíg ő nem elérhető. Ha egy szobatárs használja a fiókod, kötelező a fiók-helyettesítő lehetőséget használni.

§2 Legális fiókátadás szabályai

Arra kérünk mindenkit, legyen óvatos, ha egy új fiókot átvesz, illetve ha egy kisebb fiókot nagyobbra cserél. A felelősség a tietek; ha az átvett fiók szabálytalanság miatt zárolás alá kerül, nem hivatkozhatsz arra, hogy új tulajdonos vagy. Minden esetben előre kell jelezni az átvételt a support felé, azért, hogy átírhassuk a regisztrációs e-mail címeket. E nélkül minden fiókátadás szabálytalan, és multizásnak minősül. Fontos: amennyiben átadod a fiókod, az többé nem tartozik hozzád. Ha meggondolod magad, és megpróbálod visszaszerezni a fiókot vagy a fiók irányítását, úgy az multizásnak minősül, vagy illegális belépésnek.
 • Ha nem vagy biztos abban, hogy kell a fiókot legálisan átadni, akkor a FÓRUMBAN megtekintheted a leírást.
 • §3 Megosztott internetkapcsolat használata

 • Interakció – Két vagy több közös internetkapcsolatot használó fiók szerepel az ügyben csak. Közöttük tilos támadás indítása, támogatás, vagy nyersanyag kereskedelem használata azonos kapcsolatot használó játékosok között.
 • Koordináció – Két vagy több közös internetkapcsolatot használó fiók valamint egy harmadik, KÜLSŐ fiók szerepel az ügyben. Támadás, támogatás vagy nyersanyag küldése egy játékosnak olyan fiókokból, akik azonos internet kapcsolatot használnak.
 • A megosztott internet kapcsolatot mindig be kell jelenteni.
 • A szabályzat szerint a 3. közös gépes belépés az az időtartam, amikor ezt legkésőbb be kell állítani a „Beállítások – megosztott internet kapcsolat” alatt a tudatosan egy kapcsolatról játszó játékosoknak. Ez a szabály mindenkire vonatkozik, aki megosztva vagy hálózatban használja a számítógépét más játékosokkal. A közös hálózat lehet egy háztartás, munkahely, vagy iskola.
 • Új szerver indulása esetében a közös internetkapcsolatot 3 napon belül be kell jelenteni.
 • Helyettesítés alatt álló fiókoknak ezt nem kell megtenniük.
 • Amennyiben megosztott internet kapcsolatot használsz, nem engedélyezett az interakció azzal a játékossal, akivel közös internet megosztást használtok.
 • Amennyiben időszakosan (max. 3 belépés) osztjátok meg az internetet, a megosztás végétől számított 24 óra elteltével lehetséges leghamarabb interakció és koordináció a fiókok között.
 • Tilos egynél több fiókot használni ugyan arról a kapcsolati pontról a Gyorsított (speed) Szerveren.
 • A megosztott internet kapcsolat használóknak tilos ugyanazt a jelszót használniuk.

  Példák:

  • Nem megengedett, hogy egy közös internet kapcsolatról használt fiók bármilyen előnyhöz juttasson más, ugyanazon a kapcsolaton futó fiókot.
  • A megosztott interneten futó fiókok nem támadhatnak, támogathatnak, vagy kereskedhetnek egymással vagy közös harmadik féllel a megosztás időtartama alatt, és annak végétől számított 24 órán belül.
  • Tilos egy harmadik játékos bevonása, ugyanazon internetkapcsolattal rendelkező játékosok közti kereskedelem vagy nyersanyagküldés céljából. Ebben az esetben mindhárom fiók szabályzatot sért.
  • A megosztott internetkapcsolatot használó játékosoknak szabad ugyan abba a klánba tartozó játékosokat támadniuk, ha különböző játékosokat támadnak.
  • Megosztott internetkapcsolattal játszó fiókok esetében tilos egy fióknak megtorolni a másik fiókon ért sérelmeket.
  • Amennyiben a fiókokba bizonyítottan, nem alkalomszerűen (sorozatosan), rövid időközökben, tulajdonosi jelszóval lépnek be tulajdonosaik azonos számítógépről, multinak minősül még akkor is, ha megosztott internetet használnak.
 • §4 Megtorlás

  A megtorlás azt jelenti, hogy a fiókodból megtámadsz valakit, aki a veled megosztott internetkapcsolaton lévő másik fiókot vagy az általad helyettesített fiókot támadja.A megtorlás ugyanarról a kapcsolatot használó fiókról tilos. További kérdés esetén kérlek, keresd meg a supportot.

  Példák:

  • Ha egy játékos megtámad, azonos kapcsolatot használó fiók nem állhat bosszút. Mindkét fiók megszegi ebben az esetben a szabályokat.
  • Ha megosztott internetet használó fiókokat, vagy helyettesítés alatt álló fiókokat támad bizonyítottan ugyan az a fiók, csak abban az esetben támadhat vissza mindkét fiók.
  • Ha a helyettesítés alatt álló fiókot megtámadják, csak a helyettesített fiók támadhat vissza és állhat bosszút a két fiók közül (helyettes és helyettesítői közül). Ha a helyettesítő bosszút akar állni, akkor meg kell várnia, míg a helyettesítés végétől számított 24 óra eltelik.

  §5 Helyettesítés

  A helyettesítés egy időszakos megoldása annak, hogy egy játékostárs fiókja felügyelet alatt maradjon, amíg a tulajdonos nem tud belépni a fiókjába.
 • Csak abban az esetben lehet helyettesítéssel életben tartani egy fiókot, ha TUDJUK, hogy a tulajdonos vissza akar térni a játékba.
 • A helyettesítési időszak alatt és az azt követő 24 órás időszakban a helyettes és helyettesített fiókok számára az interakció és koordináció nem engedélyezett; ugyan ez azokra a fiókokra is igaz, akik a helyettes és helyettesített fiókokkal bárminemű (helyettesítés vagy megosztott internet kapcsolat) kapcsolatban állnak.
 • Nem engedélyezett olyan támogató fiókok használata, amelyek más fiókok előrejutását segítik. Azok a fiókok, amelyet ebből a célból hoztak létre, zárolásra kerülnek.
 • A helyettesítő és helyettesített fiókok tulajdonosai egyaránt felelősek a fiókokért, és a fiókokkal elkövetett bűnökért. Légy biztos abban, hogy a helyettesítődben megbízhatsz, és akkor vállalj egy helyettesítést, ha biztos vagy abban, hogy a helyettesített fiók szabályszerűen játszik.
 • A helyettesített fiókot úgy kell felügyelni, hogy az csak saját hasznot termeljen, harmadik fél előnyhöz ne jusson a helyettesítés által.
 • Szabályellenes visszaélni a helyettesítéssel. Az a helyettes, aki szándékosan tönkreteszi vagy súlyos kárt okoz a helyettesített fiókban, büntetésre számíthat. A fiókhelyettesítő büntethető akkor, ha bizonyítható a szándékosság a fiók hanyatlásában a tulajdonos szándéka ellenére. Arra kérjük játékosainkat, hogy úgy válasszanak helyettest, hogy tudják, a support NEM tesz jóvá a helyettes által okozott kárt.
 • Minden helyettesítő és helyettesített fiók a helyettesítés időszaka alatt megosztott internetkapcsolatról játszanak, így rájuk is a 3-as paragrafus pontjai is vonatkoznak.
 • Engedélyezett két különböző játékos támadása a saját fiókodról és a helyettesített fiókról, akkor is, ha ugyan abba a klánba tartoznak.
 • A helyettesítő és helyettesített játékosoknak tilos ugyanazt a jelszót használniuk.
 • Fontos megjegyezni, hogy a 24 órás terminus azt jelenti, hogy 24 óra eltelte után indíthatók csak támadások/támogatások/kereskedők.

  Példák:

  • Engedélyezett falvakat támadni és meghódítani a helyettesített fiókkal.
  • Tilos az internet kapcsolatodat használó más fiókok részére nyersanyagot küldeni a helyettesített fiókról.
  • Tilos a helyettesítés akkor, ha az a helyettesítőnek bármilyen hasznot eredményez.
  • Tilos erősítést, támadást küldeni játékos számára a helyettesített fiókról, és mindeközben a saját fiókodról is. Ez még akkor is szabályellenes, ha a két fiókból indított támadás/támogatás között 24 óra eltelik. Azonos játékost a helyettesítő és a helyettesített fiók csak a helyettesítést követő 24 óra elteltével támadhatnak.
  • Minden interakció tiltott a fiók-helyettesítés befejezését követő 24 órában
  • A helyettes és a helyettesített fiókokkal közös megosztást, vagy további helyettesítői helyeken lévő fiókok sem támadhatnak, támogathatnak azonos fiókokat, és nyersanyagot sem küldhetnek.
  • Tilos információt kiadni a helyettesített fiókról, legyen az sereglétszám, vagy épületszint.
  • Amennyiben a játékos a supportba írt levélben KLÁNHÁBORÚ VÉGRENDELETben előre megadja, mekkora távollét és helyettesítés után lehet a fiókot úgy kezelni mintha ő nem jönne vissza, akkor a support csapata ezt figyelembe veszi ellenőrzései során. A levél visszavonásig érvényes.
 • §6 Hosszútávú helyettesítés

 • A hosszútávú (minden, 60. napnál tovább tartó) helyettesítés szabályellenes, kivéve, ha a helyettesítő TUDJA, hogy a tulajdonos vissza fog térni. Ezt a support ellenőrizheti, és ilyenkor kérheti a tulajdonostól származó meghatalmazást.
 • Ha a fiók gazdája a későbbiekben visszatér, és a helyettesítő tudja, mikor tér vissza a tulajdonos, akkor a hosszútávú helyettesítés engedélyezett. Ebben az esetben a fiók korlátozva lesz.
 • Ha a tulajdonos bizonyíthatóan elhatározza, hogy nem tér vissza a játékba, akkor a fiókot nem lehet a továbbiakban helyettesként tovább felügyelni. Ebben az esetben a helyettesítést azonnal meg kell szüntetni.
 • Azok a fiókok, amelyeknek nincs tulajdonosa, és helyettesítés útján viszik a fiókot, azok tartós helyettesítés alatt állnak.
 • Ha a helyettesítő tudja, hogy a fiók tulajdonosa visszatér, és a helyettesítő felvállalja a helyettesítést, akkor a következő szabály lép érvénybe: 60 nap elteltével, a következő 60 napra (azaz a 120. napig) a fiók „korlátozott” fiókká válik. Ekkor a helyettes nem tud támadni és támogatni más játékosokat a helyettesített fiókból, valamint nem tud más játékosok számára nyersanyagot küldeni. A 120. nap után a helyettesítést minden indok nélkül a support csapat megszüntetheti.
 • §7 Fiókok egyesítése

  Amennyiben a szabályoknak megfelelően történik, engedélyezett a faluk átadása egy játékostársnak harc nélkül.
 • Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a falukat nemesekkel kell elfoglalni, a falukat a support nem csatolja át egy másik fiókhoz.
 • Az azonos internetet használó fiókok között ez a tevékenység tilos, akkor is, ha jelenleg nem játszanak azonos internetkapcsolatról, de régebben többségében ezt használták.
 • §8 Kommunikáció

 • Tilos más játékosok zaklatása, sértegetése, vagy egyéb bárminemű támadó hangnem.
 • Minden olyan játékos- és klánprofil, játékosnév, falunév vagy egyéb írásos megnyilvánulás tiltott, amely más játékosokat felzaklat, megsért, fenyeget.
 • A valós életre utaló megnyilvánulások, bármilyen szexuális tartalom, politikai megnyilvánulás, különösen a szélsőséges politikai tartalom, vallási fanatizmus, rasszista, vagy egyéb módon kifogásolható, helytelen megnyilvánulás tiltott a játék keretein belül.
 • Lánclevelet, tolvajjátékokra hivatkozást, vagy bármilyen más, ehhez kapcsolódó hivatkozást tilos küldeni.
 • Tilos továbbá a játékot bármilyen reklámtevékenységre használni.
 • Adathalász, vagy más olyan levelezés, mely más játékosok jelszavát próbálja meg megszerezni, tiltott.
 • Spam, és reklámlevelek küldése tilos, akárcsak a profilban való megjelentetésük.

  Példák:

  • Szabad játékost Kezdőnek (Noob) nevezni, és elfogadható hangnemet használva a játéktudásukat kritizálni.
  • Szabad játékost nyersanyagokkal kapcsolatosan zsarolni.
  • A klánprofilban található minden nemű szabálysértés a klán alapítóját és azokat a személyeket terheli, akik jogkörüknél fogva képesek megszüntetni a szabálysértést.
  • Tilos supporternek kiadni magad.
  • Tilos pornográf tartalom megjelenítése a profilon, vagy egyéb a játékhoz köthető helyeken.
  • Tilos minden rasszista, politikai utalás (és ehhez köthető szervezetek, terrorszervezetek, egyéb olyan csoportok, melyek tagjai szélsőségesek; fegyverviseléshez, bűnözői csoportokhoz köthetők), vallási nézeteket sértő, illegális, diszkriminatív vagy erre való utalás a játékosprofilban, játékosnévben, klánprofilban, külső vagy belső fórumon, közleményekben, levelekben vagy más médiumon. Ezek megjelenítése azonnali kizáráshoz vezet. Klánok esetében azok a személyek kerülnek végleges kizárásra, akik megfelelő jogkörrel bírnak a szabálytalanság megszüntetésére
  • Klánok esetében, sértő kommunikáció bármely formájánál azok a személyek kerülnek végleges kizárásra, akik megfelelő jogkörrel bírnak a szabálytalanság megszüntetésére
  • Tilos az adathalászat bármelyik formája (jelszavak, felhasználónevek, e-mail címek kicsikarása felhasználóktól) a fórumban, üzenetben vagy más médiumban.
  • Szabályellenes bármely Moderátorral, Supporterrel, vagy Adminisztrátorral való személyeskedés.
  • Arra kérjük a játékosokat, hogy biztonságuk érdekében ne nevezzék el úgy a fiókjaikat, hogy abban szerepeljen az e-mail címük, vagy a teljes nevük.
  • Szigorúan tilos bárkit prémium pont kicsikarása céljából zsarolni.
  • A játékos- és a klánprofiloknak magyar vagy angol nyelvűnek kell lennie. Ha a kifejezés az alapműveltség részét képezi, eltekintünk a fordítási/fogalommagyarázati kötelezettségtől.
  • Profil tartalomban tiltott bármilyen céget, szolgáltatást, játékot, vagy más, az Innogames csoporthoz NEM tartozó, üzletmenetet bármilyen formában elősegítő link, hirdetés profilon, klánprofilon való megjelentetés.
  • Profil tartalomban youtube és egyéb linkek megjelentetése akkor engedett, ha azok nem tartalmaznak hirdetést és egyéb tiltott tartalmat.
  • Tilos valós magánadatokat tartalmazó vagy support levelezés megjelentetése, terjesztése a külső fórumon, belső fórumon, klánprofilon, levelezésben vagy játékos adatlapon.
  • Engedélyezett saját profilon való levelezés vagy idézet megjelenítése egy másik játékostól, ha az idézet nem tartalmaz a való életre vonatkozó magánadatot.
  • Nem engedélyezett más játékosok uszítása vélt vagy valós sérelem alapján.
  • Nem engedélyezett más játékosok szabályszegésre való felbujtása.
 • §9 Fiók eladása

  Tilos kereskedelmi célból játszani fiókokon. Nem engedélyezett vásárolni, eladni fiókokat vagy falvakat prémium pontért, vagy egyéb más, NEM a játékon belüli előnyszerzés céljából. A több világot érintő átadások is tilosak amennyiben kereskedelmi céllal történnek.

  Példák:

  • Tilos eladni, megvenni, vagy felkínálni bármely fiókot, vagy a fiók bármely elemét (nyersanyagokat, falvakat, csapatokat...) ebay-en vagy bármilyen más médiumon.
  • Tilos nyersanyagokat pénzért, vagy prémium pontért kínálni a profilodban.
  • Tilos bármilyen játékon belüli tevékenységért (pl. kémlelés, információ szolgáltatás) elfogadni, felkínálni prémium pontokat.
  • Engedélyezett a seregeid felkínálása ugyanazon szerver egyik játékosának, nyersanyagok fejében.
  • Tilos pénzt vagy prémium pontot felkínálni és elfogadni azért, hogy egy játékost megtámadjanak, megvédjenek, vagy nyersanyaggal támogassák.
  • Tilos zsarolni prémium pontért
  • Tilos prémium pontot felkínálni külső források megszerzéséhez (pl. script, grafikai csomag)
  • Ha nem vagy biztos benne, mi szabályos és mi nem, kérünk fordulj a support csapathoz.

  §10 Botok és scriptek

  A játékot csak hagyományos böngészővel szabad játszani. Botok és más programok használata, amik automatizálják a játéktevékenységet, tilos.
 • A Greasemonkey-Scriptek használata tilos.
 • A gyorsgombok segítségével lehetőség van JavaScript-parancsok végrehajtására. Ezek a scriptek programozhatóak, hogy egy klikkel feladatokat (maximum egyet) hajtsanak végre (pl. egységek kiképzése).
 • Ha nem vagy biztos abban, hogy melyik script legális és melyik nem, akkor a FÓRUMBAN megtekintheted a Support által ellenőrzött és elfogadott scriptek listáját.
 • Ha van olyan scripted, amelyik nem szerepel a listán, küldened kell egy levelet a supportnak, hogy ellenőriztesd. Fontos: ezt még a telepítés előtt kell megtenned. Amennyiben a Support elfogadja, akkor kiteszi a listára, és te is szabadon telepítheted.
 • Minden olyan eszköz használta tiltott, amely egy órás időtartamnál gyakrabban kezelik a fiókot és a világunkról megszerezhető adatokat.
 • Példák:

  • Azokat a kiegészítő eszközöket használni engedélyezett, amelyek nem befolyásolják a játék menetét. (pl. www.twstats.com)
  • Minden script, ami ezekben a TOPICokban ban megtalálható, az engedélyezett.
  • Tilos bármilyen script használata, ami közvetlen hivatkozásokat eredményez az oldal használatában, vagy a gyorsgombokat helyettesíti azok számára, akik nem rendelkeznek prémium fiókkal.
  • Tilos bármilyen eszköz használata, ami automatikusan küldi, vagy megkönnyíti a csapatok küldését.
  • Tilos készíteni, ajánlani vagy használni olyan eszközöket, amelyek automatikusan információt küldenek számodra abban az esetben ha támadnak, vagy bármi más történik.
  • Tilos készíteni, ajánlani vagy használni olyan eszközöket, amelyek automatikusan információt fűznek a térkép tartalmához.
  • Tilos bármilyen eszköz használata, ami automatikusan küldi, vagy megkönnyíti a csapatok küldését, legyen az támadás vagy támogatás. Ez egy olyan dolog, amit minden játékosnak saját maga kell végeznie.
  • Engedélyezett automatizált körlevelek küldése az aktuális klánhírekről.

  §11 Nyelv

 • A Klánháború magyar és angol nyelvű játék. Egyéb nyelvet a játékon belül használni tilos. Ez minden felületre érvényes, legyen az játékos – vagy klánprofil, fórum bejegyzések, levelezés, és egyéb megjelenés.
 • Egy idegen nyelvű rövid idézet kitehető, abban az esetben, ha a magyar fordítás is megtalálható alatta.
 • Ha a kifejezés az alapműveltség részét képezi, eltekintünk a fordítási/fogalommagyarázati
 • kötelezettségtől.
 • Tilos olyan klánt alapítani, amely a jelentkező tagokat nemi, vallási, faji, nemzetiségi hovatartozásuk alapján diszkriminálja.
 • A supporttal való levelezés nyelve az magyar és angol, egyéb esetben nem kapsz választ.
 • Falunevek esetében: angol, magyar az irányadó nyelv, ettől eltérni akkor lehet, ha az egyéb nyelven elnevezett falunevet a profilban fordítással vagy magyarázattal megjelenítik (pl.: faluneveim fantázianevek. Vagy: faluim Zulu királyokról neveztem el).
 • Falunévnek olyan elnevezések választhatók, amelyek egyéb szabályokat nem sértenek.
 • §12 Bugok és hibák

  Minden játékosnak kötelessége a kritikus hibák jelentése. A hibák segítségével történő előnyszerzés kizárást, és kiegészítő büntetéseket eredményez.

  Példák:

  • Ha észreveszed, hogy ingyen kapsz nyersanyagokat egy hibának köszönhetően, tilos ezt a hibát bármilyen formában kihasználnod, és kötelességet ezt azonnal jelenteni.
  • Ha észreveszed, hogy több egységed van, mint amit egy 30. szintű tanya el tud látni, kötelességed ezt azonnal jelenteni.

  §13 Egyéb rendelkezések

 • Ha szabályszegésről tudomást szerzel, akkor kötelességed jelenteni a support felé.
 • Minden, amit leírtál, bizonyíték lehet az ellened folytatott eljárásban. Nem fogadjuk el, ha később azt mondod, vicceltél.
 • Más játékosok bátorítása és szabályszegésre buzdítása (akár félrevezetve őket) szabályellenes, és büntetendő.
 • Bug vagy egyéb hiba észlelése esetén a support értesítése kötelező, ennek elmulasztása büntetést von maga után.
 • Inaktív fiókok 14 nap után törlődnek.
 • A zárolt fiókok az esetek többségében 14 nap után törlődnek.
 • A kizárás következtében a Prémium Fióktól elesett játékos nem jogosult kártérítésre.
 • A supporttal szembeni nem megfelelő hangnem, illetve a supportrendszer indokolatlan igénybevétele kizáráshoz vezethet.
 • A felsorolt szabályok csak példák, a support az itt nem említett esetekben is szabhat ki büntetést.